Tjänster

Vi på Faktura Experterna strävar efter att erbjuda en heltäckande hjälp mot bluffakturor och blufföretag, därför kan ni bl.a alltid ringa oss för tips och råd kring bluffakturor på vår
kundtjänst och man kan dessutom hänvisa jobbiga försäljare direkt till någon av de som jobbar på juristavdelningen.

Som Medlem hos Faktura Experterna får du tillgång till vår expertis och erfarenhet och vi erbjuder dessutom:

  • En varningslista med uppdaterad information om aktuella bluffakturor/blufföretag samt deras tillvägångsätt och aktivitet.
  • Juridisk hjälp i form av rådgivning, ibland kan företag komma och påstå att det finns tidigare avtal att luta sig mot, vi hjälper dig att reda ut de lagar och regler som gäller för varje enskilt fall.
  • Hänvisa försäljare direkt till oss, du som företagare skall inte behöva slösa DIN arbetstid på att svara på massa oseriösa försäljare och blufföretag, därför ingår det i vår tjänst att du kan hänvisa försäljare direkt till oss om du exempelvis känner dig osäker eller misstänksam mot någon försäljare som ringer eller om du helt enkelt inte har tid att svara/prata just vid tillfället, vi sluter inga avtal utan tar bara del av den information försäljaren vill ge och kollar upp så att allt stämmer kring företaget ifråga, i denna tjänst ingår även UC kontroll av företaget.
  • Vi hjälper er att bestrida bluffakturor och sköter all kontakt med blufföretaget, ni behöver inte involvera er nämnvärt utan kan istället fokusera på kärnverksamheten istället för att slösa dyrbar tid i samtal med oseriösa företag.
  • Vi hjälper även er som företagare att bestrida inkassoåtgärder så att dessa inte hamnar hos kronofogden.
  • Tillgänglig för både telefonkontakt och mailkontakt angående fakturor och övriga frågor samt rådgivning.

Registrera dig här!