FAQ

I vår FAQ svarar vi på de vanligaste frågorna som kan uppstå rörande bluffakturor och blufföretag och hur man skall gå tillväga för att exempelvis undvika betalningmärkningar.

Kan en bluffaktura gå vidare?

Det beror på, om det finns ett orderunderlag t.ex en ljudfil eller ett påskrivet avtal kan det mycket väl vara så att en bluffaktura kommer att löpa vidare. Det vanligaste tillvägagångsätten är att man gör som alla företag gör vid obetalda fakturor, man skickar de vidare till inkasso eller kronofogden och betalas inte fakturan i dessa skeden har företaget att välja på att antingen ta det vidare till tingsrätten eller lägga ner fallet. I de flesta fall blir det så att företaget tar med dig till domstolen, där domaren får avgöra om avtalet är giltligt eller inte, och om det finns ett klart och tydligt avtalsunderlag kan du bli betalningsskyldig på endast dessa grunder, men det är som sagt viktigt att förstå att varje fall från fall till fall och att man ej säkert kan säga att just ditt fall skall bedömas som föregående.

Hur bestrider man?

Om man inte ser sig ansvarig och betalningskyldig för en faktura är det viktigt att man bestrider den så snabbt som möjligt, det skall också framgå varför man väljer att bestrida fakturan, alltså på vilka grunder.

Finns det en ljudinspelning?

Om det finns en ljudinspelning skall ni självklart be om att få lyssna på denna eller att få den skickad. Detta för att säkerställa att ingen bluffaktura betalas av misstag etc. Det är viktigt att veta att en ljudinspelning kan vara bindande, speciellt om det klart och tydligt framgår vad som har beställt, vem som har beställt och när de har beställt samt övriga detaljer i avtalet såsom pris, avtalslängd mm. Därför är det viktigt att inte gå med på någonting över telefon om man inte är säker på vad det är man går med på så att säga. För sedan om du bestrider en faktura där det finns en godkänd muntlig inspelning kan det vara så att du som företagare blir betalningskyldig om fakturan löper vidare till inkasso/kronofogden och slutligen avgörs i tingsrätten. Det är också viktigt att veta att många företagare, i tingsrätten också blir betalningskyldiga och dömda med enbart en ljudfil som orderunderlag men att varje ärende måste ses som fall till fall där utfallen blir olika när tingsrätten väger in flera olika faktorer när de gör sin samlade bedömning.

Vad händer om jag polisanmäler?

Ofta leder inte att polisanmäla en bluffaktura någonstans, det stoppar i vart fall inte fakturan i sig. Det som en polisanmälan hjälper till med är att ge myndigheter en indikation på vilka som är aktiva vad gäller bluffakturor och annat underlag till statistik. Dock är inte en bluffaktura generellt sett ett polisiärt ärende med hänseende till dagens lagstiftning. Det finns dock ett undantag, om det är någon som skickar ut ett stort antal fakturor, så kallade massutskick utan underlag, för om det då kommer in tillräckligt många anmälningar kan man vidta åtgärder som att stänga ner företagets bankonton t.ex.

Vad är en bluffakutra?

En bluffaktura är en faktura som är utskickad utan underlag. Det kan även röra sig om vilseledande försäljning som i många fall är att klassa som rent bedrägeri. Bluffaktura i sig är ett namn på många olika företeleeser men i de flesta fall handlar det om en oönskad faktura, oavsett hur den har beställts. När man får en bluffaktura skall man vidta åtgärd direkt, man skall ringa upp de som fakturerar och dubbelkolla vad för underlag som finns för din beställning. Finns det inget underlag skall man alltid bestrida fakturan eftersom det måste finnas något bindande bevis för att avtal skall kunna upprättas.